Avtorji

Izdelava, CMS, predloga ter vse čirulečarule: http://www.ijn.si - Jernej Navotnik s.p.

Vsebine - teksti in slikovno gradivo: LEO klub Celjski vitezi, http://www.leoceljskivitezi.si