Tečem da pomagam 2014

Program prireditve
»Tečem, hodim in plešem, da razumem in pomagam«

Datum: 24. maj 2014
Kraj: Kajakaški center na Špici v Celju